Round 1

1/28/2023
Illinois College
0
Purdue
2


Grand View
2
Illini
1


ONU
1
Ottawa
2


Drury
0
Briar Cliff
2


Round 2

1/29/2023
Illinois College
0
Grand View
2


Purdue
2
Briar Cliff
1


Illini
0
Ottawa
2


ONU
2
Drury
0


Round 3

2/4/2023
Illinois College
0
Briar Cliff
2


Purdue
1
Illini
2


Grand View
2
ONU
0


Ottawa
2
Drury
0


Round 4

2/5/2023
Illinois College
0
Illini
2


Purdue
1
ONU
2


Grand View
2
Drury
0


Ottawa
2
Briar Cliff
0


Round 5

2/11/2023
Illinois College
0
Drury
2


Purdue
1
Ottawa
2


Grand View
2
Briar Cliff
0


Illini
2
ONU
0


Round 6

2/12/2023
Illinois College
0
ONU
2


Purdue
2
Drury
1


Grand View
2
Ottawa
0


Illini
2
Briar Cliff
1


Round 7

2/18/2023
Illinois College
0
Ottawa
2


Purdue
1
Grand View
2


Illini
2
Drury
0


ONU
2
Briar Cliff
1


Round 8

2/19/2023
Illinois College
2
Purdue
0


Grand View
1
Illini
2


ONU
0
Ottawa
2


Drury
0
Briar Cliff
2


Round 9

2/25/2023
Illinois College
0
Grand View
2


Purdue
1
Briar Cliff
2


Illini
0
Ottawa
2


ONU
2
Drury
0


Round 10

2/26/2023
Illinois College
0
Briar Cliff
2


Purdue
0
Illini
2


Grand View
2
ONU
0


Ottawa
2
Drury
0


Round 11

3/4/2023
Illinois College
0
Illini
2


Purdue
0
ONU
2


Grand View
2
Drury
0


Ottawa
2
Briar Cliff
0


Round 12

3/5/2023
Illinois College
2
Drury
0


Purdue
0
Ottawa
2


Grand View
2
Briar Cliff
0


Illini
2
ONU
1


Round 13

3/11/2023
Illinois College
0
ONU
2


Purdue
1
Drury
2


Illini
2
Briar Cliff
0


Grand View
0
Ottawa
2


Round 14

3/12/2023
Illinois College
0
Ottawa
2


Purdue
0
Grand View
2


Illini
2
Drury
0


ONU
2
Drury
0


Playoffs Round 1

5/14/2023
Illinois College
2
Drury
1


Illini
2
Drury
0


Purdue
0
Briar Cliff
2


Grand View
2
Illinois College
0


Playoffs Round 2

5/14/2023
Illini
0
Grand View
2


Purdue
0
Illini
2


Ottawa
2
Briar Cliff
1


Illinois College
2
Briar Cliff
1


Playoffs Round 3

5/14/2023
Illinois College
0
Illini
2


Ottawa
0
Grand View
2


Playoffs Round 4

5/14/2023
Illinois College
0
Illini
2


Illini
0
Ottawa
2


Playoffs Round 5

5/14/2023
Grand View
3
Ottawa
0